สารคดี : SARAKADEE e-LIBRARY
Highlights
[ โลกใบใหญ่-บุคคลในข่าว ]
"เพราะได้ยินเสียงร่ำไห้จากชายแดน" ความในใจของศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
เขียน : วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ภาพ ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์  ,   พฤษภาคม 2549
[ สารคดีพิเศษ ]
1 ศตวรรษธนาคารไทย จากกำเนิด ยุคทอง พิษฟองสบู่ สู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
เรื่อง : สฤณี อาชวานันทกุล ภาพ : ฝ่ายภาพนิตยสารสารคดี ,   ตุลาคม 2550
[ โลกบันเทิง-ภาพยนตร์ ]
Still Walking : ความตายกับคนที่ยังไม่ตาย
ไกรวุฒิ จุลพงศธร ,   เมษายน 2552
[ สัมภาษณ์ ]
สุทธิ อัชฌาสัย "มาบตาพุดจะต้องไม่ขยายอีกต่อไป"
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ : สัมภาษณ์ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ภาพ  ,   กุมภาพันธ์ 2552
[ โลกวิทยาการ-คลื่นวิทย์ ]
นักดาราศาสตร์ค้นหา "ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ" ได้อย่างไร
บัญชา ธนบุญสมบัติ ,   กุมภาพันธ์ 2555
[ โลกใบใหญ่-สิ่งแวดล้อม ]
ตรวจสุขภาพมาบตาพุด ผ่าน "ไลเคน"
ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : เขียน มูลนิธิโลกสีเขียว : ภาพ ,   ธันวาคม 2555
[ สารคดีพิเศษ ]
ทวาย ในสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง
สุเจน กรรพฤทธิ์ : เขียน บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ภาพ ,   กรกฎาคม 2557
[ สารคดีพิเศษ ]
ชีวิตดี ๆ เริ่มนับ 0 ในวัยหลัง 60
สุชาดา ลิมป์ : เขียน ภคณัฐ ทาริยะวงศ์ : ภาพ ,   มกราคม 2558
[ สารคดีบันทึก ]
23 ปีมลพิษที่แม่เมาะ ความยุติธรรมที่มิอาจยุติความตาย
เรื่อง : บำเพ็ญ ไชยรักษ์-ภาพ : เริงฤทธิ์-เริงชัย คงเมือง ,   มีนาคม 2558
[ สารคดีพิเศษ ]
2558 วิกฤตแล้งแผดทุ่งเจ้าพระยา
สุชาดา ลิมป์ : เขียน วิจิตต์ แซ่เฮ้ง : ภาพ ,   สิงหาคม 2558
[ สารคดีพิเศษ ]
เยือนถิ่นซินเจียง-อุยกูร์
เรื่องและภาพ : วีระศักร จันทร์ส่งแสง ,   ตุลาคม 2558
[ Nairobroo Creative Tourism ]
เส้นทางวัดใจคนกล้า ไต่ภูผาพิชิต "เขาเย็น"
ปณัสย์ พุ่มริ้ว : เขียน วิจิตต์ แซ่เฮ้ง : ภาพ ,   กุมภาพันธ์ 2559